لوح حیات و ممات

ساخت وبلاگ
چکیده : لوح حیات و ممات اگر کسی بیمار شود خواهی بدانی زنده میماند یا نه باید نام وی و مادرش و نام آنروز  که ... با عنوان : لوح حیات و ممات بخوانید :

لوح حیات و ممات

اگر کسی بیمار شود خواهی بدانی زنده میماند یا نه باید نام وی و مادرش و نام آنروز  که بیمار شده بحساب ابجد در آورید

بر این صورت

شنبه 8 یکشنبه 20 سه شنبه 1 جهارشنبه 9 پنج شنبه 1 جمعه 5

و آنکه حساب کند عدد را جمع نموده و ده تا دیگر اضافه کند و آنچه دانستند چند است 30 30 طرح کند آنچه ماند در لوح حیات افتد نمیرد و اگر در لوح ممات افتد بمیرد

 

          لوح حیات

1

2

7

10

4

101

14

22

106

30

201

24

207

22

 _

          لوح ممات

206

9

20

30

 108

15

109

23

25

8

3

5

6

7

102

 

طرح کند:یعنی تقسیم کند

این قدیمیترین لوح حیات و ممات است

طریقی دیگر:

به جهت دانستن احوال مریض تخم مرغ را با ترازو بسنجند و وزن آن را مشخص کنند و این اشکال را با نام مریض بر آن تخم مرغ نقش کنند و شب در زیر بالین مریض بگذارند و صبح دوباره آن را وزن کنند اگر سبک شده باشد فرد بمیرد اگر مساوی شود(وزنش تغییری نکرده باشد)بیماری فرد بطول انجامد و اگر زیاد آید بزودی شفا یابد .

لوح حیات و ممات,...
نویسنده : بازدید : 18 تاريخ : شنبه 27 شهريور 1395 ساعت: 14:16