کشف گنج

ساخت وبلاگ
چکیده : کشف گنج  اهل تجربه ذکر کرده اند که چون بر یک کف خردل آیه عنده مفاتح تا الی فی کتاب مبین خوانده شود و... با عنوان : کشف گنج بخوانید :
کشف گنج

 اهل تجربه ذکر کرده اند که چون بر یک کف خردل آیه عنده مفاتح تا الی فی کتاب مبین خوانده شود و بعد از آن صد مرتبه یا مبین گفته شود و در خانه ای که گمان میکند دفینه دارد افشانده و یکشبانه روز خانه را ببندد روز دیگر خردل ها جای که دفینه باشد مجتمع گردند

کشف گنج,کشف گنج در ایران,کشف گنج بزرگ ایران,کشف گنج در شیراز,كشف گنج,کشف گنج در یاسوج,کشف گنج قارون,کشف گنج در تکاب,کشف گنج در غار,کشف گنج در مصر,...
نویسنده : بازدید : 26 تاريخ : شنبه 27 شهريور 1395 ساعت: 14:16