حساب ستاره

ساخت وبلاگ
چکیده : حساب ستاره بخت برای جفت بودن بخت زن و شوهر بکار میرود.برای زمانی بکار میرود که میخواهیم بدانیم اگر ف... با عنوان : حساب ستاره بخوانید :

حساب ستاره بخت برای جفت بودن بخت زن و شوهر بکار میرود.برای زمانی بکار میرود که میخواهیم بدانیم اگر فلان شخص با فلان شخص ازدواج کند آیا تا آخر باهم زندگی میکنند و زندگی خوشی خواهند داشت یا اینکه زندگی آنها دستخوش قهر و دعوا و نهایتا طلاق خواهد شد.

برای فهمیدن آن باید نام شخص و مادرش و کسی که قرار است با او ازدواج کند نام و نام مادرش به ابجد کبیر یا جمل درآورده و جمع کنید و نهایتا تقسیم بر پنج مینمایم.

به عنوان مثال /محمد زاده الهه/ و /زهرا زاده مریم/

زهرا زاده مریم

م ۴۰       ز ۷

ر ۲۰۰       ه ۵

ی ۱۰        ر ۲۰۰

م ۴۰        آ ۱

جمع ۲۹۰      جمع۲۱۳

جمع ۲۹۰+۲۱۳=۵۰۳

محمد زاده الهه

م ۴۰         آ ۱

ح ۸          ل۳۰

م ۴۰          ه۵

د ۴             ه۵

جمع۹۲        جمع ۴۱

جمع ۹۲+۴۱=۱۳۳

پس جمع دو اسم مریم و زهرا شد ۵۰۳ و جمع دو اسم محمد و الهه شد ۱۳۳

در اینجا باید نام و مادر فرد با نام و نام مادر فرد دیگر جمع شود ۵۰۳+۱۳۳=۷۸۱

در اینجا ۷۸۱ را تقسیم بر پنج میکنیم.اگر باقیمانده ۱و۳و۵ باشد ستاره آنها جفت میباشد و تا آخر باهم زندگی خواهند کرد.

اگر باقیمانده ۲و۴ گردد ستاره آنها جفت نیست و تا آخر باهم زندگی نمیکنند.

و اگر باقیمانده صفر گردد یکی از طرفین خانواده ها با ازدواج موافقت نمیکنند و ستاره آنها جفت نمیباشد و تا آخر با قهر و دعوا زندگی خواهند کرد.

...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : سه شنبه 28 فروردين 1397 ساعت: 7:17