جهت حاصل شدن مراد

ساخت وبلاگ
چکیده : جهت حاصل شدن مرادختم سوره مبارکه الم ترکیف قدر این عمل را بدانید خود بنده از نسخه خطی چهارصدساله که ... با عنوان : جهت حاصل شدن مراد بخوانید :

جهت حاصل شدن مراد
ختم سوره مبارکه الم ترکیف

قدر این عمل را بدانید خود بنده از نسخه خطی چهارصدساله که صاحب آن آنگونه که نوشته بود از کتابی به مراتب کهن تر کپی کرده بود بنده آن را از زبان عربی استخراج نمودم.


کسی که خواهد این عمل را با موکلش بخواند باید که روز جمعه غسل کند و جامه پاک بپوشد و سرقبر یکی از اولیا برود و بر دست راست قبر ساکن شود. و به طرف ریش کاردی بر دست چپ گیرد پنجاه مرتبه سوره را با موکلش بخواند چون تمام شد کارد را بر قبر فرو برد اگر خون آلود برآید مراد حاصل است .والاه از سر گیرد تا مراد حاصل شود .

قبلش حتما به موکل نهیب بزنید تا احتمال خطا پایین بیایید

 

بسم الله الرحمن الرجیم

الم تر کیف اَجِب یا جبرائیلُ و فعل ربک اَجِب یا میکائیلُ باَ اصحاب الفیلِ اَجِب یا میکائیلُ الم یَجعَلَ

کیدهُم اَجِب یا شمائیل فی تضلیل اَجِب یا اِسرافیلُ ُ و اَرسَلَ علیهم اَجِب یا دردائیلُ طیراً اَبابیلَ

اَجِب یا عزرائیلُ تَرمیهِم اَجِب یا رقائیلُ بِحِجارَة اَجِب یا حَجرائیلُ مِن سِجّیل اَجِب یا قَهفائیلُ فَجَعَلهُم

اَجِب یا اِسرافیلُ کَعَصب مَا کُولٍ اَجِب تَنکَفیلُ

...
نویسنده : بازدید : 18 تاريخ : شنبه 27 شهريور 1395 ساعت: 14:16